Hvordan bruke veilederen

Start

Veilederen for BTS er et verktøy som skal gjøre det enkelt å handle i tråd med BTS-modellen. På første side har en full oversikt over alle nivå og trinn. Alle punktene i oversikten er interaktive og leder til utfyllende informasjon for det spesifikke punkt.

Om du har startet veilederen for første gang, er det naturlig å starte på nivå 0, trinn 1.

Hovedinnholdet finner du midt på siden

Hvert trinn skal raskt oppfattes og forstås. Her finner du en forenklet beskrivelse av hva du skal gjøre på det gjeldende nivå. Alle uthevede ord vil føra deg til ytterligere informasjon.

Er det likevel nødvendig med ytterligere informasjon, er det tilgjengelig nederst på hvert trinn i hele veilederen.

Tilhørende skjema og verktøy finner du til høyre

Alle dokumenter og skjema som er relevante for gjeldende trinn er tilgjengelige i menyen på høyre side.